Giải pháp Solar lighting tube - đèn mặt ống lấy ánh sáng mặt trời


GIẢI PHÁP SOLAR LIGHTING TUBE- Đèn mặt ống lấy ánh sáng mặt trời Solar Tube lighting hay Daylight System: là giải pháp năng lượng xanh, lấy trực tiếp ánh sáng từ bên ngoài đưa vào bên trong mà không sử dụng điện năng.  Lấy ánh sáng hoàn toàn không dùng điện năng, do đó loại bỏ/ tiết kiệm... Chi tiết

Giải pháp tiết kiệm năng lượng điện trong gia đình


Giải pháp tiết kiệm năng lượng điện trong gia đình Lựa chọn thiết bị tiết kiệm điện; lắp đặt hợp lý, khoa học; điều chỉnh thói quen sử dụng đồ điện... là những giải pháp giúp tiết kiệm điện năng trong gia đình. Để tiết kiệm điện năng sử dụng, các bạn nên làm theo các cách sau: Lựa chọn... Chi tiết

Giải Pháp Chung Tiết Kiệm Năng Lượng Điện Cho Doanh Nghiệp


I. Các giải pháp tiết kiệm năng lượng điện trong các cơ quan, công sở: Tiết kiệm nói chung và tiết kiệm điện nói riêng là vấn đề Quốc sách, phải thực hiện lâu dài trong suốt quá tình tiêu thụ điện, chứ không phải chỉ thực hiện vào lúc thiếu điện. Để cho việc thực hiện tiết kiệm điện... Chi tiết